. 
Usluge
Advokati
 
 

 

Advokati - SRBIJA
www.advokatbeogradknezevic.rs
-
www.advokatbeogradknezevic.rs
Advokatska kancelarija Knežević - zastupanje fizičkih i pravnih
osoba u različitim pravnim oblastima: krivično pravo, građansko procesno pravo, obligaciono pravo, nekretnine, porodično pravo, nasledno pravo, upravno pravo, radno pravo, privredno pravo, prekršajno pravo, intelektualna svojina;
Otona Župančiča 47, lok. 26; Tel: 069/7-069-22
Novi Beograd Srbija
www.advokatdragikojic.com
-
www.advokatdragikojic.com
Advokatska kancelarija Dragi Kojić - privredno pravo, krivično pravo, radno pravo, porodično pravo, upravno pravo, prekršajno pravo, ljudska prava i slobode, ugovorno pravo, pravni saveti; Uža specijalnost advokatske kancelarije je zastupanje domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica u postupcima naplate potraživanja, naknade štete, zaštiti od diskriminacije svih oblika te prava na suđenje u razumnom roku; Pravo je umeće dobrog i pravičnog!
Trg šabačkih žrtava 7/1; Tel: 015/344‑209, 064/171-22-25
Šabac Srbija
www.advokatiubeogradu.rs
-
www.advokatiubeogradu.rs
Advokatska Kancelarija Vladisavljević - najširi spektar pravnih
usluga: odbrana za krivična dela, tužbe, naknada štete, razvod, nekretnine, ostavina; Misija Advokatske Kancelarije Vladisavljević
je da obezbedi izvanrednu pravnu pomoć sa integritetom, uvažavanjem i potpuno profesionalno. Oblasti rada: korporativno
pravo, krivično pravo, porodično pravo, poresko savetovanje, radno pravo, imovinsko pravo, nasledno pravo, upravno pravo, ugovorno pravo; 27. Marta br. 3; Telefon : 064 380 95 25
 
Beograd Srbija
Advokat Beograd - Advokatska kancelarija VST, www.advokativstlaw.rs
-
www.advokativstlaw.rs
Advokat Beograd - Advokatska kancelarija VST, tim sastavljen od advokata iz različitih oblasti delovanja: korporativno pravo & trgovina, krivično i saobraćajno pravo, radno i opšte građansko pravo, poresko i opšte upravno pravo, reorganizacija i stečaj, nekretnine i imovinsko-pravni odnosi, pravo u oblasti investicija, elektronska trgovina, hotelijerstvo, turizam i ugostiteljstvo, medijacija; Naše višegodišnje iskustvo, kao i predmeti koji su imali "težinu", sa kojima smo radili, svrstavaju nas u sam vrh "par excellence" advokata;
Resavska 70/2; Tel: (064) 368 21 77
 
Beograd Srbija
Advokatska kancelarija Dačević, advokat, Novi Sad, www.advokat-novi-sad.com
-
www.advokat-novi-sad.com
Advokatska kancelarija Dačević - Pomažemo fizičkim i pravnim licima, domaćim i stranim kompanijama i organizacijama.
Pravne usluge: naknada štete, privredno pravo, imovinsko pravo, radno pravo, IT i internet pravo, nasledno pravo, porodično pravo, sportsko pravo, pravo intelektualne svojine, prava potrošača;
Kralja Aleksandra 12/1/37 (Pariski Magazin);
Telefon: +381 61 24 30 095
Novi Sad Srbija
www.advokat-novisad1.com
-
www.advokat-novisad1.com
Advokat Jelena Malešev, advokat za privredno pravo (osnivanje firmi, d.o.o., a.d., o.d., statusne promene, savetovanje, zastupanje), radno pravo, građansko pravo (stvarno pravo, nasledno pravo, porodično pravo), zastupanje u postupcima povodom razvoda braka (sačinjavanje predloga za sporazumni razvod braka itd.), sačinjavanje i savetovanje povodom bračnih ugovora kojim se regulišu imovinski odnosi između supružnika; Advokat pored maternjeg, srpskog govori i engleskim i nemačkim jezikom;
Bulevar oslobođenja br. 66; Telefoni: 065/69-629-59, 021/547-795
 
Novi Sad Srbija
www.advokat-velickovic.rs
-
www.advokat-velickovic.rs
Advokatska kancelarija Veličković M. Veljko - usluge iz gotovo svih
grana prava, a osnovna delatnost i uža specijalnost je oblast prava
osiguranja i naknade štete od osiguravajućih društava;
Resavska 8; Mobilni: 064-514-6577, tel: 011-3242-544
Beograd Srbija
Advokatska kancelarija Vesna Radoman Ulepić, privredno pravo, poresko pravo, zakon o povredama, www.advokin.org
-
www.advokin.org
Advokatska kancelarija Vesna Radoman Ulepić - Radom sa advokatskom kancelarijom Vesna Radoman Ulepić dobijate više od profesionalnog pravnog zastupanja: iskustvo, poštovanje, rezultate. Osnovana 2000. godine, mi smo advokatska kancelarija sa punom uslugom koja nudi stručnost u različitim pravnim oblastima: privredno pravo, poresko pravo, zakon o povredama.
  Srbija
www.blecicpartners.rs
-
www.blecicpartners.rs
Blečić & Partners, advokatska kancelarija koja okuplja tim advokata
i pravnika s velikim iskustvom u svim područjima prava; Naša
ekspertiza obuhvata sve oblasti privrednog prava: korporativno /
M & A, nekretnine, bankarstvo i finansije, stečaj i restrukturiranje,
rešavanje sporova, porez, radno pravo, intelektualno vlasništvo
Beograd Srbija
www.law-firm.rs
-
www.law-firm.rs
Advokatska kancelarija Petrović & Partners - pravnu podrška u
oblastima: arbitraža i posredovanje, avijacija i MRO, intelektualna
svojina, izvršenje, javne nabavke, korporativno pravo, M & A,
matične knjige, nepokretnosti, osiguranje i reosiguranje, parnica,
planiranje i izgradnja, pomorsko pravo, poresko pravo, privatizacija,
profesionalna odgovornost, radno pravo, stečaj, strane investicije,
ugovori, zaštita podataka; Vlajkovićeva 12;
Telefon: +381 11 3240 378, mob: +381 63 482 380
Beograd Srbija
www.lawyer.co.rs
-
www.lawyer.co.rs
Advokatska kancelarija Žigić - Pravna zastupanja, savetodavna
pomoć za domaće i strane klijente; Širok spektar usluga iz oblasti
privrednog, krivičnog, građanskog, naslednog, upravnog i radnog
prava, prometa nepokretnosti... Expertiza, ugovori, naknada štete,
ostavinski postupak, podele imovine, alimentacije, uknjižba;
Futoška 1A; Mob: +381 63 831 0616, Tel/Fax: +381 21 494 734
Novi Sad
Advokatska kancelarija Marić, krivično pravo, radno pravo, građansko pravo, stvarno građansko pravo, nasledno pravo, porodično pravo, upravno pravo, privredno pravo, prekršajno pravo, zaštita ljudskih prava, Loznica, www.mariclaw.rs
-
www.mariclaw.rs
Advokatska kancelarija Marić je osnovana 1994. god. i od tada neprekidno pruža pravnu pomoć fizičkim i pravnim licima - krivično pravo, radno pravo, građansko pravo (stvarno građansko pravo, nasledno pravo, porodično pravo), upravno pravo, privredno pravo, prekršajno pravo, zaštita ljudskih prava; V. Zečevića K-1;
Telefoni: 015/878-818, 015/878-815, mob: 063/896-4004
Loznica Srbija
Advokatska kancelarija, nekretnine, nasledno pravo, parnica, spor, ugovor, porodično pravo, bračno pravo, radno pravo, uknjižba katastar, upravno pravo, Advokat, Miloš Živanović, Beograd, www.miloszivanovic.com
-
www.miloszivanovic.com
Advokatska kancelarija Živanović - Advokatska kancelarija sa dušom. Naša advokatska kancelarija osnovana je 2018. godine u Beogradu sa ciljem pružanja pravne pomoći u različitim oblastima prava. Inovativni pristup u rešavanju problema i prethodno iskustvo u pravosuđu garant su za kvalitetnu saradnju i iznalaženje najboljeg mogućeg rešenja… Oblasti rada: nekretnine, nasledno pravo, parnica - spor, ugovor, porodica i bračno pravo, radno pravo, uknjižba katastar, upravno pravo; Telefon: +381604474760
Beograd Srbija
www.zuniclaw.com
-
www.zuniclaw.com
Advokatska kancelarija Žunić - pravo osiguranja, intelekt. svojine,
konkurencije, ugovori, naknada štete, stvarno, porodično, nasledno,
krivično, poresko, privredno, radno pravo i zaštita od zlostavljanja na radu, restitucija, denacionalizacija i vraćanje imovine, zaštita
potrošača, međunarodna arbitraža, stečaj, likvidacije, str. ulaganja;
Pozorišni trg 7, II sprat; Telefoni: +381 21 66 19 533,
+381 63 523 861, +381 63 551 386, +381 69 15 09 987
Novi Sad Srbija
-
 
Želite li i ostale sajtove da pregledate u vidu slika?
Kliknite OVDE

 
   
www.a42.rs Advokatska kancelarija A42 osnovana 1990. godine - krivično pravo,
finansijski i privredni kriminal, krivična odgovornost pravnih lica
Srbija
www.adv-bijelic.co.rs Advokatska kancelarija Bijelić Beograd Srbija
www.advokat.org.rs Advokatska kancelarija Vasović & Partneri posluje već više od 25 godina u oblasti građanskog prava, pružajući svoje usluge pravnim i fizičkim licima. Beograd
www.advokatananiksic.com Advokatska kancelarija Advokat Ana J. Nikšić Beograd Srbija
www.advokatbata.co.rs

Advokatska kancelarija Stojanović - Specijalnost advokatske kancelarije je pružanje advokatskih usluga u oblasti: saobraćajnih nezgoda, naknada štete iz štetnog događaja, parničnog postupka, privrednog prava, radnog prava, posredovanje u prometu nekretninama, krivičnog prava Niš
www.advokatbratic.rs Advokatska kancelarija Dušan D. Bratić Beograd Srbija
www.advokatdjordjevic.com Advokat Đorđević & Saradnici - advokatska kancelarija Beograd Srbija
www.advokatds.net Advokatska kancelarija Smiljanić, advokat Draganu Smiljanić Beograd Srbija
  www.advokatibeograd.com Advokati Beograd - Advokatska kancelarija Simović i partneri;

Pravne usluge: nekretnine, ugovori, razvodi-porodicni odnosi,
porodica i brak, parnice, opšti imovinski odnosi i izvršenja, nasleđivanje, krivična i prekršajna odgovornost, osnivanje firmi i zastupanja u svim privrednim odnosima, postupci pred organima uprave, zaštita autorskih dela i industrijske svojine, ostvarivanje
prava po zakonu o javnom informisanju i medijima, radni odnosi i osiguranje.

Novi Beograd Srbija
www.advokatiradulovic.com Advokatska kancelarija Radulović Beograd Srbija
www.advokatiradulovic.com Advokatska kancelarija Radulović Beograd Srbija
www.advokatjovanovic.com Advokatska kancelarija Jovanović je porodična firma osnovana 1997. godine. Niš Srbija
  www.advokatmladjenovic.rs Advokatska kancelarija Marina M. Mlađenović - usluge iz oblasti: građansko pravo, krivično pravo, privredno pravo, radno pravo, upravno pravo, bankarstvo i finansije, pravo intelektualne svojine, poresko pravo; Ul. Vojvode Micka Krstića 26 (Karaburma), tel: 064/344-61-34 Beograd Srbija
www.advokatninkovic.co.rs Advokatska kancelarija Ninković & Associates Beograd Srbija
www.advokatristic.rs Advokati Ristić & Partneri - Kancelarija sa preko 35 godina iskustva u savetovanju Novi Sad
Beograd
www.advokatsamuilovic.com Advokatska kancelarija Samuilović i partneri Beograd Srbija
www.advokat-simic.co.rs Advokatska kancelarija Simić, Lukačević i saradnici Beograd Srbija
www.advokatsimic.rs Advokatska kancelarija Simić Beograd Srbija
www.advokatska.co.rs Advokatska kancelarija "Milić" Zemun
Beograd
Srbija
www.advokatskakancelarija.com
www.ilaw.rs
Advokatska kancelarija Isailović & Partners Beograd Srbija
www.advokatskakancelarijadobrosavljev.rs
    Advokatska kancelarija Dobrosavljev Novi Sad
www.advokatskakomoracacak.rs Srbija
Advokatska komora Čačak Čačak Srbija
www.advokat-subakov.com Zajednička advokatska kancelarija Subakov i partneri Bečej Srbija
  www.advokatura.co.rs Advokatska kancelarija Zorbić Beograd Srbija
www.advprotic.co.rs
Advokatska kancelarija Protić, advokat Slobodan Protić, pravna
pomoć u oblastima krivičnog i građanskog prava
Beograd Srbija
www.advradic.com Advokatska kancelarija Radić Beograd
  www.adv-vujovic.rs Advokatsku kancelariju Vujović karakteriše dugogodišnje pravno i
stručno-specijalističko obrazovanje, kao i poslovno iskustvo;
Iskazani rezultati nam daju za pravo da vam ukažemo na to da smo
osposobljeni za pružanje svih vrsta pravne pomoći
Niš Srbija
www.akb.org.rs Advokatska Komora Beograda Beograd Srbija
www.akb.co.rs Advokatska kancelarija Bogdanović Beograd
www.akmitrovic.com Advokatska kancelarija Mitrović, Advokat Nenad Mitrović Beograd
www.akt.rs Advokatska kancelarija Todorović – AKT Beograd
www.akv.org.rs Advokatska komore Vojvodine Novi Sad Srbija
www.aleksic.biz Advokatska kancelarija Aleksić Beograd Srbija
www.andjelkoviclegal.rs Advokatska kancelarija Anđelković Beograd
www.antunovic.rs Advokatska Kancelarija Antunović pruža sveobuhvatnu pravnu
pomoć klijentima u oblasti privrednog prava kao i predmetima
iz oblasti zaštite intelektualne svojine.
Beograd Srbija
www.ashanin-and-partners.co.rs Advokatska Kancelarija Goran Ž. Ašanin & Partneri Beograd Srbija
www.attornnika-patent.com Advokatska Patentna Kancelarija - Attornnika Patent - intelektualna
svojina, informacione tehnologije, promet nepokretnosti, lokalni
razvoj, biznis inkubacija
Beograd Srbija
www.autor.co.rs Autorski biro - preduzeće, odnosno autorska agencija koje postoji od 1990. godine i uspešno radi na poslovima sklapanja ugovora i naplate autorskih honorara Beograd Srbija
  www.autorski.net Autorski biro Beograd Srbija
www.bdi.rs Advokatska kancelarija - Božović, Đelić & Ivković Beograd Srbija
www.bplaw.co.rs Advokatska kancelarija Bajić&Popović Novi Sad
www.bratic.org Law office Bratić Janković Trademark & Patent Firm

Niš

www.cvjeticaninlegal.com Advokatska kancelarija Cvjetićanin i partneri Novi Beograd Srbija
www.cvokic.com Branko Čvokić - advokat Novi Sad
  www.djuric.rs Advokatska kancelarija Đurić Novi Beograd Srbija
www.glisic.rs Advokatska kancelarija Glišić Beograd
Novi Beograd
Srbija
www.graovac.rs Advokatska kancelarija Graovac - zaštita robne marke (žiga, brenda,
zaštitnog znaka, logoa, dizajna)...
Beograd Srbija
www.harrison-solicitors.com Harrisons is a unique Law Firm specialising in the Balkans, as it is the only English Law Firm with offices in Serbia and Montenegro, in addition to an office in the City of London. London
Novi Beograd
Podgorica

Srbija
Crna Gora
www.ignjacevic.co.rs Advokatska kancelarija Ignjačević, osnovana 1945. godine Beograd Srbija
www.ignjatovic.rs Advokatska kancelarija Ignjatović Beograd Srbija
www.jaksic.rs Advokatska Kancelarija Jakšić Beograd Srbija
www.jolovic.com Advokatska kancelarija Jolović Beograd Srbija
www.jovanovic.co.rs Advokatska kancelarija - Jovanović & Jovanović Beograd Srbija
www.jpm.rs JPM - Janković, Popović & Mitić Law Office Belgrade Beograd
www.kalanj.rs Advokatska kancelarija Kalanj više od jedne decenije uspešno pruža
pravne usluge domaćim i inostranim klijentima; Zastupamo klijente u
sledećim oblastima: krivično pravo, privredno pravo, građansko
pravo, upravno pravo, nekretnine.
Novi Beograd Srbija
www.karanovicpartners.com

 

Advokatska kancelarija Karanović-Nikolić Beograd
u još država
www.lawmilos.rs Advokatsku kancelariju Milošević osnovao je advokat Radomir
Milošević 1991. godine
Beograd
www.lawoffice.rs Advokatska kancelarija Stanivuković Novi Sad Srbija
www.law-office.rs Advokatska kancelarija Avramović je počela sa radom 1994. godine,
da bi se tokom više od decenije rada specijalizovala u oblasti
trgovinskog i radnog prava
Beograd
www.lawoffice-stamenkovic.com Advokatska kancelarija Stamenković Niš Srbija
www.lawofficevucetic.com Advokatska Kancelarija Vučetić Beograd
www.laws.rs Advokatska kancelarija Šoškić Beograd
www.law-vuckovic.rs Pretežna delatnost advokatske kancelarije Vučković jesu sudski i
vansudski postupci za naknadu štete prilikom saobraćajnih nezgoda
Novi Sad Srbija
www.lawyer.rs Advokat Saša Aleksić, lawyer Valjevo Srbija
www.lawyermaric.com

Advokatska kancelarija Marić - ova web prezentacija sačinjena je
saglasno Kodeksu profesionalne etike advokata usvojenom na
osnivačkoj skupštini Advokatske komore Jugoslavije, a shodno
Zakonu o advokaturi (službeni list SRJ br.24/98), iz tog razloga
sadrži samo osnovne informacije.
Novi Sad Srbija
www.micopetkovic.com Mićo Petković, advokat Beograd Srbija
www.mjb.rs Advokatska kancelarija Mikijelj Janković & Bogdanović Beograd Srbija
www.mlo.rs M & A  - Advokatska kancelarija Marković i saradnici Beograd Srbija
www.mp-law.rs Advokatska kancelarija Milojković & Perazić Beograd Srbija
www.mrakovic-partneri.rs Tim advokata - Advokatska kancelarija Mrakovic & Partneri Beograd
www.nebojsa.com Advokatska kancelarija Stanković, Nebojša Stanković Niš Srbija
www.nikolic-advokat.co.rs Advokatska kancelarija Nikolić Paraćin Srbija
www.ninkovic.rs Ninković Law Office is a commercial law firm - Established in 1938,
we have a long tradition offering full service legal  support to
international and domestic clients
Beograd
www.petosevic.com Petošević* specializes in intellectual property and related services in the EU, Western Balkans, Ukraine, Georgia and CIS and acts as a coordinating hub for IP-related services worldwide.


u još država

Srbija
Hrvatska
www.planojevic.rs Advokat Planojević Mladenovac Srbija
www.ppsp.rs Advokatska kancelarija Popović, Popović, Samardžija & Popović Beograd Srbija
www.provci.co.rs Advokatska kancelarija Provči Novi Sad Srbija
www.rajic.rs Advokatska kancelarija Rajić Beograd Srbija
www.randjelovic.rs Advokatska kancelarija Ranđelović Niš
Novi Sad
Srbija
www.rrattorneys.com Advokatska Kancelarija Radović & Ratković nudi širok spektar
pravnih usluga najpoznatijim korporativnim i komercijalnim
institucijama u zemlji
Beograd Srbija
www.schoenherr.rs Moravčević Vojnović Zdravković ortačko advokatsko društvo Beograd Srbija
www.sikimic.com Advokatska Kancelarija Sikimić Novi Sad Srbija
www.stanisic.rs Advokatska kancelarija Tanja Stanišić Beograd Srbija
www.stojkovic.co.rs Advokatska kancelarija Stojković Beograd Srbija
www.vajagiclaw.com Advokatska kancelarija Vajagić Beograd Srbija
www.vasiljeviclegal.rs Advokatsko ortačko društvo Vasiljević Legal okuplja vodeće advokate i istaknute stručnjake, koji timskim radom i profesionalnim odnosom prema klijentu uspostavljaju stabilna dugogodišnja partnerstva sa prestižnim domaćim i stranim kompanijama, korporacijama i institucijama. Beograd Srbija
www.vladisavljevic.rs Advokatska Kancelarija Vladisavljević   Srbija
www.vujanovic.org Advokatska kancelarija Vujanović Novi Beograd Srbija
www.vp.rs Vuković & Partners - Advokatska kancelarija Beograd Srbija
www.zslaw.rs Advokatska kancelarija Živković Samardžić Beograd Srbija

Posetite i sledeće potkategorije i kategorije srodne ovoj:
Marketing agencije, menadžment, konsalting

Knjigovodstvo, računovodstvo
Brokeri, finansije
Poslovi, poslovni kontakti
Registracija i osiguranje vozila
Alarmi, obezbeđenje, zaštita
Ostale pravne usluge
Nekretnine


 
Advokati - HRVATSKA
www.odvjetnikmislavbalic.com
-
www.odvjetnikmislavbalic.com
Odvjetnik Mislav Balić - domaće i međunarodno pravo: građansko
stvarno pravo, ugovorno, odštetno, zemljišnoknjižno, ovršno, radno i
trgovačko pravo, pravo društava, nasljedno i obiteljsko pravo, pravo
intelektualnog vlasništva, športsko, medicinsko, obvezno i stečajno
pravo, pomorsko, arbitražno, upravno, porezno, ustavno i pravo EU; Vinkovačka 31; Telefon: +38521 531-440, Mobitel: +38591 521-5552
Split
www.odvjetnik-strniscak.hr
-
-
www.odvjetnik-strniscak.hr
Odvjetnik Tomislav Strniščak pruža sve vrste pravne pomoći, pravno savjetuje te zastupa stranke pred sudom i drugim tijelima.
Područje rada: autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva, trgovačko pravo i pravo društva, obiteljsko i nasljedno pravo,
zemljišno-knjižno pravo, obvezno i odštetno pravo, kazneno i prekršajno pravo, upravni postupci i upravni sporovi, ustavno pravo i pravo europske unije, internet & technology;
Ulica bana Josipa Jelačića 22 B; Telefon: ++ 385 40 499 403,
Mobitel: ++ 385 91 4893 911, Fax: ++ 385 40 499 404
Čakovec
-
www.b-l.hr Odvjetničko društvo Bandalo & Labavić - pravno savjetovanje i zastupanje u području trgovačkog prava, ugovornog prava, radnog prava, autorskog prava, nekretnina, zaštite osobnih podataka, naplate potraživanja, naknade šteta Zagreb Hrvatska
www.hok-cba.hr Organizacija odvjetnika - HOK Zagreb
www.ilej-partners.com Advokatska kancelarija Karanović-Nikolić Zagreb
u još država
www.ljubenko-i-partneri.hr Odvjetničko društvo Ljubenko & partneri Čakovec
www.muskard-law.hr Zajednički odvjetnički ured Muškardin i Sacchi Rijeka
Cres
www.odvjetnica-ivankovic.hr Odvjetnica Ivankovic Anamaria - stečajna upraviteljica Zagreb
www.odvjetnicalidijahorvat.hr Odvjetnica Lidija Horvat Zagreb
www.odvjetnica-radolovic.hr Odvjetnica Sanja Radolovic Kupresak - Obratite se s povjerenjem;
Djelatnost: zemljišno-knjižno pravo i imovinsko-pravni odnosi,
nasljedno pravo, obiteljsko pravo, ovrsno pravo, radno pravo, odštetno
pravo, statusno pravo, obvezno pravo
Zagreb
www.odvjetnici-lalic-filipovic.hr Odvjetnički ured Lalić-Filipović Makarska
www.odvjetnicki-ured.com Odvjetnički Ured Predrag Ilić Zagreb
www.odvjetnicki-ured-musulin.hr Odvjetnički ured Musulin - Odvjetnički ured Blaženke Musulin
specijaliziran je za područje građanskog prava gdje već više od 20
godina pruža stručnu pravnu pomoć fizičkim i pravnim osobama;
Godine iskustva u struci, mnoštvo riješenih parnica i dobivenih
slučajeva, predstavlja odvjetnika Blaženku Musulin s timom
 
www.odvjetnickiured-rajicbruketarajic.hr  
Zajednički odvjetnički ured Darko Rajić, Marijan Bruketa i Juraj Rajić Požega
www.odvjetnik.com.hr Odvjetnički ured Džanović Rijeka
www.odvjetnik-ban.hr Ivica Ban, odvjetnik Dubrovnik
www.odvjetnik-galic.com Odvjetnički ured Galić Zagreb
www.odvjetnik-jankovic-burazin.com
Zajednički odvjetnički ured Josip Janković i Mate Burazin - pravne
usluge fizičkim i pravnim osobama na najvišoj profesionalnoj razini
Karlovac
www.odvjetnik-jusufhodzic.hr OdvjetniČki ured Jasmin Jusufhodžić, odvjetnik  
www.odvjetnik-krnic.hr Odvjetnik Petar Krnić Slavonski Brod
www.odvjetnik-kutle.hr Odvjetnički ured Dunja Kutle Zagreb
www.odvjetnik-kvartuc.hr Odvjetnički ured Kvartuč pruža pravne usluge stranim i domaćim,
kako pravnim tako i fizičkim osobama na visokoj stručnoj razini
Zadar
www.odvjetnik-lalic.hr Odvjetnik Andrija Lalić Slavonski Brod
www.odvjetnik-paris.hr Odvjetnik Tiziana Paris - Odvjetnički ured zastupa domaće i
međunarodne klijente, efikasno pruža pravne usluge prilagođene
njihovim potrebama i interesima na hrvatskom, talijanskom,
engleskom, i njemačkom jeziku, te je i ovlašteni sudski tumač za
talijanski jezik
Pula
www.odvjetnik-ramadanovic.com Odvjetnik Ramadanović Zagreb
www.odvjetnik-skala.hr Odvjetnički ured Skala Zagreb
www.odvjetnik-smoljan-zanki.hr Odvjetnik Ana Smoljan Zanki zastupa korporativne klijente i
pojedince u širokom spektru poslovanja. Odvjetnički ured Zadar
Zadar
www.odvjetnik-solaja.hr Odvjetnički ured Boris Šolaja, odvjetnik Rijeka
www.odvjetnik-suric.hr Odvjetnički ured Surić Zadar pruža pravne usluge stranim i domaćim,
kako pravnim tako i fizičkim osobama na visokoj stručnoj razini
Zadar
www.odvjetnik-vlahov.hr Odvjetnički ured Zvonimir Vlahov se pretežno bavi građanskim
pravom u širem smislu, trgovačkim pravom, pomorskim i
transportnim pravom, pravom osiguranja i radnim pravom
Zagreb
www.odvjetnik-zagorscak.hr Odvjetnički ured, Odvjetnik Zagoršćak Osijek
www.odvj-ured.com Odvjetnički ured Krsnik - Drakulić Zagreb
www.petosevic.com Petošević  
www.p-r.hr Pećarević & Relić odvjetničko društvo čine mlad i fleksibilan tim stručnjaka koji pruža sveobuhvatnu pravnu podršku za mnoge vodeće domaće i strane kompanije i investitore u Hrvatskoj. Glavna područja prakse su: korporativno pravo, spajanja i akvizicije, razvoj nekretnina, izravna strana ulaganja, bankarstvo, leasing, financijsko pravo, radno pravo, upravno pravo, privatizacija, projektno i energetsko pravo, rješavanje sporova/parnica, trgovačko i IT pravo... Hrvatska
www.primorac-partners.com Odvjetničko društvo Primorac i partneri j.t.d Split
Zagreb
www.ured-novosel.hr Zajednički odvjetnički ured Karlo Novosel - Zoran Vukelić Zagreb
www.versiclawoffice.hr Odvjetnički ured Veršić Marušić - Područja specijalizacije su M&A, pravo trgovačkih društava, nekretnine, tržišta kapitala, privatizacija, bankarstvo i financije, pravo tržišnog natjecanja, projektno financiranje, telekomunikacije i mediji, radno pravo, rješavanje sporova. HrvatskaAdvokati - BOSNA I HERCEGOVINA
www.advokatbilic.ba Advokatska Kancelarija Bilić Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.advokatdonko.ba Advokatsko društvo Đonko d.o.o. Mostar Bosna i Hercegovina
www.advokatibijeljina.com Advokatska kancelarija Stojanović - Vaša sigurnost i uspjeh Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.advokatimuhic.com Advokatska kancelarija "Muhić i dr" - građansko pravo i vođenje
parničnog postupka, privredno (trgovačko) pravo, radno pravo,
porodično pravo, nasljedno pravo...
Tuzla Bosna i Hercegovina
www.advokati-stevanovic.com Advokatska kancelarija Stevanović & Stevanović Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.advokatmarjanovic.com Advokatska kancelarija Marjanović - usluge pravne zaštite i savjetovanja fizičkih i pravnih lica. Dvije decenije iskustva u advokaturi! Brčko Bosna i Hercegovina
www.advokat-mujaric.baAdvokatski ured Sanela Mujarić - Zastupanje pravnih i fizičkih lica
u oblastima: - obligaciono pravo (ugovori, potraživanja, naknade
štete, osiguranja...) - stvarno pravo (promet nekretnina, zaštite
vlasništva i posjeda...) - poslovno pravo (osnivanje privrednih
društava, promjene, ugovorni poslovnog prava...)
SarajevoBosna i Hercegovinawww.advokatnedimovic.com Advokatska kancelarija Nedimović, advokat Zoran Nedimović Banja Luka Bosna i Hercegovina
www.advokat-numanovic.com Advokatska kancelarija Advokat Numanović Semso vrši zastupanje
u: Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, Zenica, Doboj, Bijeljina, Kalesija,
Ljubuski, Modriča, Pale, Sokolac, Tešanj, Teslic, Visoko...
Tuzla Bosna i Hercegovina
www.advokat-prnjavorac.com Advokatska Kancelarija Prnjavorac Tuzla Bosna i Hercegovina
www.advokatristic.com Advokatska kancelarija Ristić Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.advokattatarevic.ba Advokat Mirsad Tatarević - advokatska kancelarija Bosanska
Krupa
Bosna i Hercegovina
www.advokatsacic.com Advokatska kancelarija Edin Šačić Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.advokatskakomora.ba Advokatska komora   Bosna i Hercegovina
www.advokatura.ba Advokatura Začiragić Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.advokatura-cupina.ba Advokatura Ćupina & CO d.o.o Mostar Bosna i Hercegovina
www.advokomfbih.ba Advokatska-Odvjetnička komora FBiH Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.agencija-temida.ba Agencija Temida - Agencija za pomoć pri naplati štete   Bosna i Hercegovina
www.aketerovic.com Advokatska kancelarija Amile Eterović Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.almindautbegovic.com Prof. dr. Almin Dautbegović - advokatska kancelarija Zenica Bosna i Hercegovina
www.bodirogic.ba Advokatska kancelarija Bodirogić Bijeljina Bosna i Hercegovina
www.epravo.ba ePravo.ba - BiH Pravni Portal   Bosna i Hercegovina
www.fbih.cest.gov.ba Fbih   Bosna i Hercegovina
www.hrc.ba Human Rights Commission within the Constitutional Court of BiH   Bosna i Hercegovina
www.karabdic.ba Advokat Karabdić - osnovana 1956. godine advokatska kancelarija
pruža pravne usluge domaćim i međunarodnim firmama,
organizacijama i pojedincima u Bosni i Hercegovini
Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.karanovicpartners.com

 

Advokatska kancelarija Karanović-Nikolić Sarajevo
Banja Luka
u još država
Bosna i Hercegovina
www.kppbd.ba Kppbd   Bosna i Hercegovina
www.kpzzt.gov.ba Kpzzt   Bosna i Hercegovina
www.lawoffice-sa.ba Zajednička Advokatska kancelarija Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.notaribih.ba Notarska Komora FBiH   Bosna i Hercegovina
www.odvjetnik-puljic.com Odvjetnički ured Puljić Čapljina Bosna i Hercegovina
www.ojptravnik.ba Općinsko pravobranilaštvo Travnik Bosna i Hercegovina
www.okobih.ba Zaštita prava optuženih - Odsjek Krivične Odbrane (OKO)   Bosna i Hercegovina
www.ombudsmen.gov.ba Institucija ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine - Ombudsmeni Bosne i Hercegovine   Bosna i Hercegovina
www.oss.ba Oss   Bosna i Hercegovina
www.pbr.gov.ba Pbr   Bosna i Hercegovina
www.petosevic.ba Intellectual Property Protection in Eastern Europe - Petošević   Bosna i Hercegovina
www.pasalic.ba Advokat Pasalić & Partners Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.petosevic.com Petošević   Bosna i Hercegovina
www.petrusic.ba Advokatsko društvo Petrušić & Co - Advokat Petrušić - Eksperti za privredno, trgovačko, financijsko pravo, kao i međunarodnene arbitraže. Nakon dugogodišnje prakse advokata Ante Petrušića, isti je osnovao Advokatsko društvo Petrušić & Co d.o.o. Zenica, kao krunu svoje advokatske karijere   Bosna i Hercegovina
www.pkbd.ba PKBD   Bosna i Hercegovina
www.povratpdv.ba Povrat PDV-a - Refundacija poreza - Refakcija - Imo Junior Oracje - povraćaj, refakcija, povrat (poreza) za hotelski smještaj, putovanja, obuke, sajmove, transport, simpozijume Orašje Bosna i Hercegovina
www.rak-sa.ba Advokatska-Odvjetnička komora Sarajevo Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.raktz.ba Regionalna advokatska komora Tuzla Tuzla Bosna i Hercegovina
www.rec.ba Reč d.o.o.   Bosna i Hercegovina
www.rs.cest.gov.ba CEST RS   Bosna i Hercegovina
www.tuzilastvobih.gov.ba Tužilaštvo Bosne i Hercegovine   Bosna i Hercegovina
www.ured.info Advokatska kancelarija Buzurović, Adina Buzurović Sarajevo Bosna i Hercegovina
www.ustavnisudfbih.ba Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine   Bosna i Hercegovina
www.vjestak.ba Vještak d.o.o. Mostar Bosna i Hercegovina
www.zbpp.ks.gov.ba Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći   Bosna i HercegovinaAdvokati - SEVERNA MAKEDONIJA
www.aleksovski.com.mk Адвокатска канцеларија „Алексовски“ Skopje Makedonija
www.apostolski.com.mk Адвокатската канцеларија Апостолски Skopje Makedonija
www.ddklaw.com.mk
Адвокатската канцеларија ДДК - Дебарлиев, Дамески и
Келешоска
Skopje Makedonija
www.delege.com.mk
Адвокатска и патент канцеларија Де леге - Калеска и
Цветановска
Skopje Makedonija
www.joanidis-co.com.mk Law & Patent Office "JOANIDIS" Skopje Makedonija
www.karanovicpartners.com

 

Advokatska kancelarija Karanović-Nikolić Skopje
u još država
Makedonija
www.lawyers-antevski.com.mk Адвокатската канцеларија Антевски Skopje Makedonija
www.mba.org.mk Адвокатска комора на Република Македонија Skopje Makedonija
www.menslegis.com.mk Mens Legis - First Law Firm in Macedonia Skopje Makedonija
www.monevski.com.mk

Адвокатската канцеларија Моневски / Monevski Law Firm - a full
service law firm, equipped to meet the needs of its clients in
various legal areas
Skopje Makedonija

www.petosevic.com Petošević   Makedonija
  www.polenak.com.mk
Адвокатската канцеларија Поленак / Polenak Law Office -
attorneys at Law
Skopje Makedonija
www.trpeski-gaceva.com.mk Адвокатската канцеларија Трпески и Гацева Skopje MakedonijaAdvokati - SLOVENIJA
Odvetniška pisarna Lukančič, odvetnik Jure Lukančič, Ljubljana, www.lukancic.si
-
www.lukancic.si
Odvetniška pisarna Lukančič, odvetnik Jure Lukančič - gospodarsko
pravo, civilno pravo, insolvenčno pravo, delovno pravo,
nepremičninsko pravo, izterjave, pravo varstva okolja, dedno pravo /
Advokatska kancelarija Lukančič, advokat Jure Lukančič - trgovačko pravo, građansko pravo, nelikvidnost, radno pravo, nekretnine, oporavak, pravo zaštite životne sredine, nasledno pravo;
Tel: 0599 23 841, M: +386 (0)41 558 177, Faks: 0599 02 324
Nazorjeva ulica 12
Ljubljana Slovenija
Odvetnik, odvetniška pisarna, pravo nepremičnin, pravo premičnin, dedovanje, odvzem poslovne sposobnosti, izvržba, nepravdno pravo, pogodbe, Ljubljana, www.op.si
-
www.op.si
Odvetnik-specialist dr. Franci Ježek in odvetniška pisarna vam nudijo v okviru Odvetniške pisarne odvetniško pravno pomoč odvetnika specialista. Področje dela odvetniške pisarne: pravo nepremičnin in premičnin, dedovanje, zapuščine, oporoke, izročilne pogodbe in dosmrtno preživljanje, odvzem poslovne sposobnosti, izvršba (izterjava) in zavarovanje, sestava predloga za izvršbo, določitev izvršitelja, nepravdno pravo, pogodbe, delovna razmerja, delavci, delodajalci, delovni spori, odpovedi, odpravnine, odškodnine in odprava nepravilnosti v zvezi z delovnim razmerjem...;
Cesta v Hrastje 12; Tel: 031 823 834, +386 31 823 834
 
Ljubljana Slovenija
www.pipus.si
-
www.pipus.si
Law Office Prus Pipus & Skaza - odvetnik za kazensko, civilno in gospodarsko pravo /// Commercial law, civil law, insolvency law, labor law, family law, real estate right, recovery, criminal law, media law, debt-collection, inheritance law; We offer legal aid and representation in front of the courts, state and EU institutes, primarily in Slovenia. There is no legal problem, that we cannot solve together. We also cooperate with other Law firms in EU and abroad. Languages: Slovenian, English, German, Croatian, and Serbian; Tavčarjeva 13;
M: +386 (0) 641 25 539
 
Ljubljana Slovenija
Odvetnik Snoj - Odvetniška pisarna v Ljubljani, www.snoj.si
-
www.snoj.si
Odvetnik Snoj - Odvetniška pisarna v Ljubljani z izkušenimi odvetniki -
Vsi odvetniki v naši odvetniški pisarni v Ljubljani imajo mnogoletne izkušnje z večih pravnih področij. Področja delovanja: delovno pravo, dedovanje, pravo nepremičnin, kazenski postopek, odškodnina, izvršilni postopek, družinsko pravo, pogodbe, gospodarsko pravo, pravo tujcev; Bleiweisova cesta 30; Telefon: +386 51 369 588,
+386 69 633 683, Fax: +386 1 330 6996
Ljubljana Slovenija
-
www.azodvetniki.com Pisarna - A&Z Odvetniki - Civilna odvetniška družba Avbreht, Zajc &
partnerji
Ljubljana Slovenija
www.bgk.si Odvetniška družba Brulc in Gaberščik o.p., d.o.o. Ljubljana Slovenija
www.cad-op.si Odvetniška pisarna Čad, Odvetnik Tomaž Čad Ljubljana Slovenija
www.ceferin.si Odvetniška družba Čeferin o.p., d.o.o. - Odvetniška družba Čeferin
posluje kot naslednica Odvetniške pisarne Čeferin neprekinjeno od
leta 1967.
Grosuplje Slovenija
www.cuk-plesko.si Odvetniška družba Čuk in Pleško | Odvetniki - Odvetnici Danica Čuk
in Tanja Pleško imata bogate izkušnje s področja civilnega prava, še
posebej gospodarskega in delovnega prava
Ljubljana Slovenija
www.danicaferlin.si Odvetnica - Odvetnica Ferlin Samsa Ljubljana Slovenija
www.gorjup.net Ivan Gorjup, univ. dipl. prav. - Odvetniška pisarna Gorjup Maribor Slovenija
www.inkret-odv.si Odvetniška pisarna Inkret - Odvetniška pisarna ustanovljena leta
1975
Celje Slovenija
www.jadek-pensa.si Odvetniška pisarna Jadek & Pensa Ljubljana Slovenija
www.karanovicpartners.com

 

Advokatska kancelarija Karanović-Nikolić Ljubljana
u još država
Slovenija
www.korosec.si Odvetniška pisarna Dušan Korošec in odvetniki Celje Slovenija
www.krapenc.si Odvetniška družba Krapenc - Mag. odvetnik Primož Krapenc Ljubljana Slovenija
www.kunic.si Odvetniška pisarna Kunič Ljubljana Slovenija
www.leskovec.net Odvetnik - Odvetniška pisarna Leskovec Ljubljana Slovenija
www.majaserc.si Odvetnica Maja Šerc Velenje Slovenija
www.markovic-cas.si Predstavitev - Odvetniška pisarna, mag. Alja Markovič Čas,
odvetnica - Trg vrednostnih papirjev, prevzemi, statusno pravo in
korporacijsko pravo, svetovanje in zastopanje
Ljubljana Slovenija
www.mihurko.si Odvetnik Borut Mihurko Maribor Slovenija
www.msh.si Odvetniška družba Mramor, Sorta & Holec - Odvetniška družba je
edina slovenska članica Združenja evropskih odvetnikov
Ljubljana Slovenija
www.odgp.si Odvetniška družba Gregorovič - Pungartnik dno - Odvetniška družba
opravlja dejavnost K /74.110 - pravno svetovanje; Ustanovitelja
družbe sta odvetnik Jožko Gregorovič in odvetnik Dušan Pungartnik
Šentur Slovenija
www.odv.si Odvetnik mag. Matjaž Nanut Ljubljana Slovenija
www.odvetnica-godnjovspik.si Odvetniška pisarna, odvetnica Renata Godnjov Špik Tržič Slovenija
www.odvetnica-majavogrin.si Odvetniška pisarna, Odvetnica Maja Vogrin Maribor Slovenija
www.odvetnik.info Skupna Odvetniška pisarna Jenčič Kolbl Klančič Maribor Slovenija
www.odvetnika-kozelj.si Odvetniška pisarna Andrej Kozelj, odvetnika Andrej in Nataša Kozelj Ljubljana Slovenija
www.odvetnik-bilic.si Odvetniška pisarna Vladimir Bilić d. o. o., Odvetnik Vladimir Bilić -
Nudimo: pravno svetovanje, pravno zastopanje, pravna pomoč
Ljubljana Slovenija
www.odvetnik-bohinc.si Odvetniška pisarna Bohinc - Odvetnica mag. Saša Bohinc Ljubljana Slovenija
www.odvetnik-gabric.si Odvetniška družba Gabrič, o.p., d.o.o., Odvetnik Gorazd Gabrič Sežana Slovenija
www.odvetnik-grubar.si Odvetniška pisarna - Odvetnik Bojan Grubar Maribor Slovenija
www.odvetniki-akr.si Odvetniška pisarna Alič, Kovač, Rigler Ljubljana Slovenija
www.odvetniki-veljkovic.si Odvetniki in zaposleni - Odvetniki Veljkovič - Odvetniška pisarna
Mojca Veljkovič in odvetniki
Maribor Slovenija
www.odvetnik-jerman.si Odvetniška pisarna Jerman Maribor Slovenija
www.odvetnik-korencan.si Odvetniška pisarna Zoran Korenčan Ljubljana Slovenija
www.odvetnik-kutnjak.si Odvetniška pisarna odvetnik Jurij Kutnjak Maribor Slovenija
www.odvetnik-marovt.si Odvetniška Pisarna Marovt Ljubljana Slovenija
www.odvetnik-martinec.si Odvetniška družba Martinec in Svetina, op, doo, Odvetnik Franjo
Martinec
Ljubljana Slovenija
www.odvetnik-mele.si Odvetniška pisarna Peter Mele Ljubljana Slovenija
www.odvetnik-muzina.si Odvetniška pisarna Mužina in partnerji d.o.o. - Odvetnica Martina
Radonič-it
Ljubljana Slovenija
www.odvetnik-novak.si Odvetniška družba Novak - Advokati z izkušnjami iz civilnega,
odškodninskega, delovnega in kazenskega prava
Radovljica Slovenija
www.odvetnik-osolnik.si Odvetniška pisarna Osolnik je pisarna z več kot 40 letno družinsko
tradicijo
Škofja Loka Slovenija
www.odvetnik-pelko.si Odvetniška pisarna - odvetnik Rok Pelko se ukvarja z gospodarskim,
stvarnim, civilnim, delovnim, kazenskim, dednim pravom
Celje Slovenija
www.odvetnik-sikirica.si Odvetniška pisarna, odvetnik - Dragan Sikirica Sežana Slovenija
www.odvetnik-strobelj.si Odvetnica Strobelj - Odvetniška pisarna Ljubljana Slovenija
www.odvetnik-trsan.si Odvetniška pisarna Tršan - Odvetniška pisarna Tršan deluje od leta
1990
Ljubljana Slovenija
www.odvetnik-urbancic.si Odvetniška pisarna Urbančič vam lahko pomaga do pravične
razsodbe na področjih civilnega, gospodarskega, odškodninskega,
socialnega prava
Ljubljana Slovenija
www.odvetniska-pisarna-cooper.si Odvetniška pisarna Cooper - Odvetnica mag. Sarah Cooper -
Odvetniška pisarna za pravni nasvet, svetovanje in odvetniške
storitve je specializirana za gospodarsko civilno in delovno pravo
Ljubljana Slovenija
www.odvetniska-pisarna-rauter.si Odvetniška pisarna Rauter, Andrej Rauter Ljubljana Slovenija
www.odvetnistvo.si Odvetniška pisarna Csipo in Kozamernik doo Kranj Slovenija
www.odvetnistvo-gajsek.si Odvetniška pisarna Gajšek
Domžale Slovenija
www.odv-mihevc.si Odvetniška pisarna Mihevc d.o.o. Ljubljana Slovenija
www.pecanac-rakun.si Pečanac in Rakun, Odvetniška družba d.o.o. Ljubljana Slovenija
www.petosevic.com Petošević   Slovenija
www.pks-od.si Odvetniška družba Pirnat - Kovačič - Škofič Ljubljana Slovenija
www.pisarnacd.si Odvetniška pisarna Carmen Dobnik in odvetniki Ljubljana Slovenija
www.plaustajner.si Petja Plauštajner - Odvetniška pisarna Plaustajner & Plaustajner Ljubljana Slovenija
www.podjed.si Odvetniška družba Podjed o.p. - d.o.o. Ljubljana Slovenija
www.ravbar.si Odvetnik Ivan Ravbar Sežana Slovenija
www.razdevsek.si Odvetnica Breda Razdevšek Ljubljana Slovenija
www.selih.si Odvetniki Šelih & Partnerji, o.p., d.n.o. je naslednica Odvetniške
pisarne Šelih, ustanovljene leta 1961
Ljubljana Slovenija
www.senica.si Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki d.o.o. Ljubljana Slovenija
www.skmp.si Odvetniška pisarna Križanec & Partnerji Ljubljana Slovenija
www.tos-op.si Toš in partnerji - Odvetniki in sodelavci Ljubljana Slovenija
www.ulcar-op.si Odvetniška družba Ulcar & partnerji! Slovenija
www.verstovsek.si Odvetniška pisarna Boštjan Verstovšek; Smo odvetniška pisarna s
50 letno tradicijo
Ljubljana
Celje
Nova Gorica
Slovenija
www.vidovic-op.si Odvetniška družba Vidovič & Partnerji o.p., d.o.o. Ljubljana Slovenija
www.zibret.si Odvetnik Blaž Žibret Ljubljana SlovenijaAdvokati - CRNA GORA
www.montenegrolaw.com
-
www.montenegrolaw.com
Pešić & Bajčeta Attorneys and Consultants
Podgorica Crna Gora
-
www.advokatbraletic.com Advokatska kancelarija Željko G. Braletić Podgorica Crna Gora
www.advokatbudva.com Advokatska kancelarija Budva Budva Crna Gora
www.advokatdaniloradulovic.com Advokatska kancelarija Danilo Radulović Nataša Đelević - o.d. Podgorica Crna Gora
www.advokatpodgorica.com Advokatska kancelarija Ljubinka Mijajlović Stajić Podgorica Crna Gora
www.advokatskakomora.me Advokatska komora Crne Gore Podgorica Crna Gora
www.aklutovac.com Advokatska kancelarija Lutovac Podgorica Crna Gora
www.barovic.com Barovic Law Office Kotor Crna Gora
www.harrison-solicitors.com Harrisons is a unique Law Firm specialising in the Balkans, as it is the only English Law Firm with offices in Serbia and Montenegro, in addition to an office in the City of London. London
Novi Beograd
Podgorica

Srbija
Crna Gora
www.karanovicpartners.com

 

Advokatska kancelarija Karanović-Nikolić Podgorica
u još država
Crna Gora
www.lagator-vujovic.me Advokatska kancelarija “Lagator-Vujović”: parnični postupak,
vanparnični postupak, odbrana i zastupanje u krivičnom postupku,
izvršni postupak, registracija privrednih društava i NVO, obligaciono
pravo, pružanje konsultantskih usluga pravnim licima, zastupanje u
kupoprodajama nepokretnosti
Cetinje Crna Gora
www.lawfirm-pavlicic.co.me Advokatska kancelarija Pavličić Podgorica Crna Gora
www.mbojovic.com M. Bojović, Advokatska kancelarija Budva Crna Gora
www.petosevic.com Petošević   Slovenija
www.prelevic.com
Advokatska kancelarija Prelević
Podgorica
Budva
Crna GoraAdvokati - OSTALO / EX YU DIJASPORA
www.annamarkovich.com Law Office of Anna Markovich, Cleveland, Ohio Attorney - At the Law Office of Anna Markovich, we strive to unite traditional values with new approaches to provide effective legal representation. Cleveland, OH Sjedinjene Američke Države
www.edinkoca.com Advokatska kancelarija Koca, Advokat Edin Koca Frankfurt
na Majni
Nemačka
www.harrison-solicitors.com Harrisons is a unique Law Firm specialising in the Balkans, as it is the only English Law Firm with offices in Serbia and Montenegro, in addition to an office in the City of London. London
Novi Beograd
Podgorica

Srbija
Crna Gora
Advokati - FRANCUSKA

Posetite i spisak sajtova advokata iz Francuske na annuaire-france.xyz, kliknite OVDE


Posetite i sledeće potkategorije i kategorije srodne ovoj:
Marketing agencije, menadžment, konsalting

Knjigovodstvo, računovodstvo
Brokeri, finansije
Poslovi, poslovni kontakti
Registracija i osiguranje vozila
Alarmi, obezbeđenje, zaštita
Ostale pravne usluge
Nekretnine


 


Svi linkovi u našoj bazi, osim Prijateljskih su privremeno i besplatno i redovno se zamenjuju.
Ukoliko želite da link ka Vašem sajtu ostane trajno u našoj bazi potrebno je da na stranicu Vašeg sajta
postavite link ili baner ka našem sajtu (naš baner-logo možete preuzeti sa naše stranice
"
Razmena linkova i banera" ). Posle naše provere link ka Vašem sajtu zadržaćemo u našoj bazi.
 Želite li da se i Vaš sajt nađe u našoj bazi? Popunite donja polja:

 


 Firme Srbija